Användarvillkor

 
Genom att göra en förfrågan på ProffsOfferter.se godkänner du att
vi skickar dina kontaktuppgifter vidare till anslutna företag. Du
godkänner även att vi lagrar dina kontaktuppgifter i vår databas och
samtycker till att bli kontaktad via brev, telefon eller e-post med
anledning av den förfrågan du gjort. Du kan däremot när som helst
be om att få dessa borttagna.

ProffsOfferter.se förbehåller sig rätten att neka publicering eller ta
bort redan publicerat material som enligt oss är eller kan misstänkas
vara olagligt, stötande eller på annat sätt olämpligt i förhållande till
den verksamhet som ProffsOfferter.se bedriver.

ProffsOfferter.se är endast en tjänst som förmedlar kontakt mellan
intressenter och hantverkare/installatörer. ProffsOfferter.se är ej
part i avtal uppförda mellan intressent och hantverkare/installatör
och kan inte stå till svars för brister eller fel i arbetet som
utförts eller för eventuella sena betalningar.

Stäng