Badrum

Badrumsrenovering, våtrumsmatta, golvvärme m.m.

Om ROT-avdragetNär du genomför din badrumsrenovering så finns det en del saker som ger dig rätt att nyttja ROT-avdraget. Tänk dock på att det endast är arbetskostnaden som ger dig rätt till skattereduktion och inte materialet.

För att man ska kunna få skattereduktion krävs
- att sökanden vid beskattningsårets utgång var minst 18 år
- att sökanden haft utgifter för ROT-arbete (eller annat hushållsarbete)
- att ROT-arbetet eller hushållsarbetet är hänförligt till sökandes hushåll
- att sökanden själv äger den bostad där ROT-arbetet utförts
- att den som utfört arbetet innehar F-skattsedel

Hur stor skattereduktion kan man få?
Du får skattereduktion med halva kostnaden för ROT-arbete. Beloppet är maximerat till 50 000 kr för arbete som är utfört och betalat under året.

Du kan aldrig få skattereduktion med ett högre belopp än vad du ska betala i slutlig skatt. Om du inte ska betala någon slutlig skatt så får du ingen skattereduktion eftersom det inte finns någon skatt att räkna av emot.

Måste man äga bostaden för att kunna få skattereduktion?
Skattereduktion medges för ROT-arbetet som har utförts i en bostad som den som söker skattereduktion själv äger, exempelvis ett småhus eller en bostadsrätt.

För att du ska ha rätt till skattereduktion måste du äga fastigheten eller bostadsrätten där ROT-arbetet har utförts. Det räcker om du äger en del av fastigheten eller bostadsrätten för att du ska kunna få skattereduktion.


Vilka arbeten ger rätt till skattereduktion (badrum)?

Badrum

Arbetskostnad för renovering och ombyggnad av badrum ger rätt till skattereduktion.

Badrumsinredning

Arbetskostnad för byte av badrumsinredning ger rätt till skattereduktion.

Blandare

Arbetskostnad för byte av blandare ger rätt till skattereduktion.

Bostadsrätt

Äger du en lägenhet i en bostadsförening eller ett bostadsaktiebolag kan du få skattereduktion för ROT-arbeten. Skattereduktion kan bara tillgodoräknas enskilda bostadsrättshavare och inte bostadsrättsföreningen som sådan. Skattereduktion medges endast för sådana ROT-arbeten som utförs i lägenheten och som du svarar för. Du kan alltså inte få skattereduktion för arbeten utanför lägenheten även om bostadsrättsföreningens stadgar ålagt dig dem.

Hyresgäst

Skattereduktion för ROT-arbeten i hyresrätt medges inte.

Installation

Arbetskostnad för installation av maskiner och inventarier ger inte rätt till skattereduktion. Exempel på installation av inventarier är inkoppling av tvättmaskin, diskmaskin, torktumlare, kyl, frys, spis, larm och parabolantenn.

Kooperativa hyresrätter

Skattereduktion medges inte för ROT-arbeten som utförs i kooperativa hyresrätter.

Kranar

Arbetskostnad för byte av kranar ger rätt till skattereduktion.

Maskinkostnader

Maskinkostnader räknas inte till arbetskostnad och ska därför inte ingå i underlaget för skattereduktion.

Målningsarbeten — bostadsrätt

Skattereduktion för målningsarbeten som utförs i lägenheten ger rätt till skattereduktion. Till sådant arbete som ger rätt till skattereduktion räknas även målning av insidan av dörrar och fönster i bostadsrätten.

Sanitetsporslin

Arbetskostnad för byte av sanitetsporslin ger rätt till skattereduktion.

Service och reparationer

Skattereduktion ges inte för reparation och service på maskiner och inventarier.

Ventilation

Arbetskostnad för montering och byte av ventilation ger rätt till skattereduktion.


Källa: www.skatteverket.se